Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Σκουπίδια εντός και εκτός δημαρχείου

Αν οι Επανομίτες δεν κινηθούν και μετά από αυτό τότε είναι άξιοι της μοίρας τους... Διβάστε εδώ από τον Αιθεροπλώο:βρέθηκε τρόπος στην Επανομή να εξαφανίζονται τα σκουπίδια.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Α, τι Ιθιρόπλουους κι χαζά; Έχου γω τσ' λιρούδις μ' και τα φραγκούδια μ' σ' ντράπιζα; Να λίου πτου δημόσιου, να λίου π' τα χουραφούδια, κατ' γιένιτει. Αφήκτει τσ' ιξιπνάδεις αέ. Λιου που, λίου που κει, τι μει νοιάζ' ιμένα τι γιένειτει μι τα σκουπίδια κι μαλακίις. Αα, έχου τσ' παράδις ουμ, τι μι λιέτει τώρα αα;

Ανώνυμος είπε...

Α, πού 'στει αστόησα να πω κι αυτό:αα, αα...

Ανώνυμος είπε...

Αα καλά τα λιέει φτος αα. Τσακώστει αα καμιά θισούδα στου δημόσιου αα κι αφίκτι τσ μαλακίις αα. Αα γω είμι νικουκίρς αα, δε θα πνάσου, τι μι λιέτει τώρα αα; Του φκιάνου του κουμάντουμ αα. Νιαι ρε, έχου κι τραχτέρ κινούργιου κι Μπι Ιμ Βε έχου, γιατί αα, στουν όργου σ' είχα και να σι τα δώσου αα; Που σει έι, αα, αα! Πα να νίψου τα πουδάρια μ στου Φνάρ μι του τζιπούδ κι τα λιέμει τν άη βουλα. Τι ήθιλα να πω κι΄ξιχάσκα; Α νιαί! Αα, αα!

Ανώνυμος είπε...

Mη βρίζιτι αέ γρούνια. Θα μας πιράσ' για τίπουτα μλάρια, μας τσ' Πανουμίτις. Κι να πεις ότ δεν είμiστι πουλιτισμέν'. Και πανηπιστήμια παένουμι και στα ιξουτιρικά παένουμι κι παντού πρωτ' είμιστι. Αλλά βλιεπς, μας ζλεβ ούλνοι γιατί έχουμι παράδις, τι να γιεν... Έχ χάρ που που έχου δλειά (πα να δώκου ιντουλή για κατ μιτουχιές σν Αθήνα, ξέρτει τώρα μάγκις ζουμ ισείς). Τι ρ' ακούσκει; Τι νει τούτου; Α, ένα χρυσό κλειδί. Άλλου πάλι κι τούτου. Τι ρα έχ χρυσά κλειδιά στου χουριό μας αα; Απ ντι ποιον έπεισι αα; Τι ρα γιένιτει, τι ρα γιένιτει αα.

Ανώνυμος είπε...

Έχω ακούσει αυτή τη μαλακία με το Βέλιο που πήρε τις λίρες απ' τους Επανωμίτες αρκετές φορές, το ίδιο και σεις. Ακούω για ποιον λόγο κάνει μπαμ ότι μπορεί να έγιναν χίλια άλλα πράγματα αλλά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να έγινε αυτό...