Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2007

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ...


Ένα δείγμα ενημέρωσης για το πώς αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση τον ρόλο της στο γειτονικό Δήμο Μίκρας.Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης Ενότητα-Πρόοδος

για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μίκρας του έτους 2007

Στις 8 Φεβρουαρίου 2007 έγινε η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μίκρας με αποκλειστικό θέμα τον Προϋπολογισμό εσόδων-δαπανών του έτους 2007.
Στη συνεδρίαση αυτή ο δημοτικός σύμβουλός Απόστολος Πράτανος, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Ενότητα-Πρόοδος, καταψήφισε συνολικά την πρόταση της δημοτικής πλειοψηφίας.

Ο Απόστολος Πράτανος επισήμανε ότι ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από σοβαρότατες ελλείψεις και κενά που αποκαλύπτουν και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η δημοτική πλειοψηφία αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πιεστικά τρέχοντα προβλήματα του Δήμου, αλλά ούτε δημιουργεί κάποια αξιόπιστη και σοβαρή προοπτική αντιμετώπισης των μελλοντικών αναγκών στις οποίες οδηγεί η αλματώδης πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη της περιοχής μας.

● Για μια ακόμη φορά η δημοτική πλειοψηφία απέφυγε να καταθέσει Εισηγητική Έκθεση μαζί με τον Προϋπολογισμό, προσπαθώντας να κρύψει με αυτόν τον τρόπο από τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους δημότες τη φιλοσοφία η οποία διέπει την οικονομική της διαχείριση.

● Για μια ακόμη φορά η δημοτική πλειοψηφία απέφυγε να συντάξει τον προϋπολογισμό με βάση ανεξάρτητα κεφάλαια: (α) για τα σίγουρα έσοδα και τις δαπάνες που θα γίνουν με αυτά , (β) για τα πιθανά έσοδα και τα έργα που σχεδιάζονται να γίνουν με αυτά, (γ) για τον προγραμματισμό των έργων μεσοπρόθεσμης προοπτικής και τα σχέδια εξοικονόμησης των αναγκαίων κονδυλίων για την υλοποίησή τους. Χωρίς αυτή τη διάρθρωση ο Προϋπολογισμός κατέληξε να είναι ένα απλό ευχολόγιο και οι δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως οι δημότες στερήθηκαν τη δυνατότητα να κρίνουν το έργο της διοίκησης με βάση συγκεκριμένες υποσχέσεις, δεσμεύσεις και σχέδια αλλά και να συμβάλλουν στην εκπόνηση ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού.

● Η Δημοτική Κίνηση Ενότητα-Πρόοδος ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου μας ότι οι επίσημοι οικονομικοί απολογισμοί της διοίκησης του Δήμου Μίκρας είναι μόνιμα εκτός στόχων, αφού οι προϋπολογισμοί υλοποιήθηκαν σε ποσοστό 39,3% το 2003, 41,3% το 2004 και 34,2% το 2005. Αν μάλιστα αφαιρέσουμε τα έκτακτα έσοδα των 5.000.000 € από τις απαλλοτριώσεις και το δάνειο των 600.000 € (που δεν θα επαναληφθούν) τα χρηματικά ελλείμματα των ετών αυτών αυξάνονται συνεχώς και είναι 337.000 € το 2003, 1.364.000 € το 2004 και 1.825.000 € το 2005. Είναι δε απόλυτα σίγουρο ότι ο απολογισμός για το εκλογικό έτος 2006 θα είναι πολύ χειρότερος.

● Με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2007 επισημαίνουμε τη διάψευση των προεκλογικών διαβεβαιώσεων της δημοτικής πλειοψηφίας ότι ποσό 1.500.000 € είχε κρατηθεί στην Εθνική Τράπεζα για την πραγματοποίηση έργων, αφού μόνον ένα υπόλοιπο 675.000 € έχει μεταφερθεί στο νέο προϋπολογισμό. Επιπλέον, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ύψος των υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη, παρά την επίμονη απαίτησή μας να μας δοθεί ο σχετικός πίνακας πριν από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, γεγονός που μας κάνει να ανησυχούμε πάρα πολύ.


● Ο Προϋπολογισμός του 2007 οδηγεί σε μία ακόμη πιο ανησυχητική διαπίστωση:
Οι δαπάνες λειτουργίας του Δήμου (μισθοί, συντηρήσεις κτιρίων και μηχανημάτων, θέρμανση, φωτισμός, τηλέφωνο κλπ) ξεπερνούν κατά πολύ τα τακτικά του έσοδα (κρατική επιχορήγηση, δημοτικά τέλη κλπ).
Για παράδειγμα το 2005 οι ανελαστικές δαπάνες έφθασαν στο ύψος των 3.450.000 €
(ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται 2.700.000€ για τις δαπάνες λειτουργίας, τουλάχιστον 600.000€ από υποχρεώσεις προηγουμένων ετών και 150.000 € για την επιδότηση της ΔΕΥΑΚ) ενώ τα τακτικά έσοδα ήταν μόνο 2.203.000 € . Αποκαλύπτεται δηλαδή πλήρως η σπάταλη και ανεύθυνη διαχείριση της σημερινής διοίκησης του Δήμου, η κατασπατάληση των 5.000.000 € από τις απαλλοτριώσεις και η συσσώρευση ελλειμμάτων που υπονομεύουν μακροπρόθεσμα το Δήμο μας χωρίς μάλιστα να υπάρξει κάποια αισθητή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, που θα μπορούσε έστω και δύσκολα να δικαιολογήσει τα ελλείμματα.

● Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη δημοτική πλειοψηφία, βρίσκεται κυριολεκτικά στο αέρα αφού δαπάνες περίπου 2.000.000 € για την κατασκευή κάποιων νέων έργων δεν προβλέπονται καν στον Προϋπολογισμό!!

● Σήμερα, η διοίκηση του κ. Γκουστίλη μας οδηγεί μπροστά σε νέα μεγάλα προβλήματα, όπως: (1) Η απώλεια της δημόσιας γης που βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μίκρας. (2) Το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, που προωθείται από την πλειοψηφία για την δήθεν «αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας».
Στην πρώτη περίπτωση αναφέρουμε την απώλεια τουλάχιστον 50 οικοπέδων, 1 στρέμματος περίπου το καθένα, στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδίας, που παραχωρήθηκαν από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στη Μονή Βατοπεδίου και σε ιδιώτες εκτός του Δήμου Μίκρας.
Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε την σκανδαλώδη και αδιαφανή πρόταση για παραχώρηση 127,5 στρεμμάτων ανυπολόγιστης αξίας στην Καρδία έναντι μηδαμινών ανταλλαγμάτων.
Η Δημοτική Κίνηση Ενότητα-Πρόοδος δηλώνει ότι θα αντισταθεί στην αρπαγή και το ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας με όλες της τις δυνάμεις και με κάθε πρόσφορο μέσο. Το συντομότερο δυνατόν θα ενημερώσουμε υπεύθυνα και με κάθε λεπτομέρεια τους συνδημότες μας για τα δύο αυτά ζητήματα. Είναι όμως υποχρέωση όλων των ενεργών πολιτών του Δήμου μας και μεγάλη η ευθύνη των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης να μην επιτρέψουν αυτές τις εξελίξεις.


Δήμος Μίκρας, Φεβρουάριος 2007


Στη δικτυακή διεύθυνση: http://dimkinenpro.blogspot.com/
θα βρείτε πληροφορίες για τις θέσεις και τις δραστηριότητες
της Δημοτικής Κίνησης ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ


Κίνηση Πολιτών Επανομής

Δεν υπάρχουν σχόλια: